0 komentarzy

Etapowanie inwestycji jedynie w ściśle określonych sytuacjach 

Etapowanie inwestycji zgodnie z przepisami to temat, który wraca przy wielu przedsięwzięciach budowlanych. Dlatego dzisiaj kilka słów o niedawnym – bo z kwietnia 2024 roku  – wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd zwraca uwagę na – jego zdaniem – kilka podstawowych kwestii związanych z etapowaniem inwestycji.    Zasadą jest, że projekt budowlany powinien obejmować […]

18 czerwca 2024
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

0 komentarzy

Powierzchnia biologicznie czynna na ścianach pionowych – możliwa, czy niemożliwa ?

Inwestorzy często borykają się z wypełnieniem wymogów zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego związanych między innymi z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej.  Czyli powierzchni, która jak sama nazwa wskazuje, winna być biologicznie czynna – nie zabudowana.  W planach miejscowych wymogi procentowej wielkości powierzchni zielonej są wskazywane na różnym poziomie. Może to być zaledwie 20 %, a […]

6 czerwca 2024

Wniosek o nieważność decyzji o nakazie rozbiórki 

Zdarza się tak, że decyzja wydana przez nadzór budowlany  okaże się dotknięta poważnymi wadami prawnymi.  Może to dotyczyć również decyzji o nakazie rozbiórki budynku (budowli). Występują jednak sytuacje, w których pomimo istotnych wad decyzja taka nie zostanie (z różnych powodów) uchylona – nawet po złożeniu odwołania. Wówczas staje się ona ostateczna i może być wykonywana.  Jednakże nawet […]

28 maja 2024
0 komentarzy

Obszar oddziaływania inwestycji, a strony postępowania o pozwolenie na budowę

Prawidłowe ustalenie obszaru oddziaływania planowanej inwestycji to kluczowe zagadnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania inwestycji ma duży wpływ przede wszystkim na ustalenie stron takiego postępowania.  W praktyce zderzają się interesy inwestora, który życzyłby sobie, aby tych stron było jak najmniej. Z drugiej strony istnieją interesy sąsiadów planowanej inwestycji, którzy chcieliby mieć pełną wiedzę […]

22 maja 2024

Ponaglenie i skarga do sądu, gdy organ nie wydaje decyzji

Praktyka pokazuje, że częstym problemem w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych jest opieszałość w ich wydawaniu lub bezczynność organów.  Dotyczy to również spraw związanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę, samowolą budowlaną, decyzjami o warunkach zabudowy, pozwoleniami na użytkowanie i wielu innych poruszanych na tym blogu. TERMINY W POSTĘPOWANIACH Pamiętać jednak należy, że organy […]

15 maja 2024

Newsletter

Nieważność miejscowego planu z powodu źle zaprojektowanego układu drogowego

Kilka dni temu – tuż przed długim weekendem majowym – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok zainicjowany skargą przygotowaną przez naszą Kancelarię, w którym stwierdził nieważność niektórych z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej również: plan lub m.p.z.p.). Sąd uznał, że część zapisów dotyczących układu drogowego jest nieważna. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku opiszę go na […]

2 maja 2024

Uchwały krajobrazowe nie mają zastosowania do wszystkich reklam

W miastach dzieje się obecnie dużo w sprawie reklam, które stanowią tło wielu ulic. Sporo miast w celu uporządkowania otoczenia i podniesienia estetyki podjęło tzw. uchwały krajobrazowe (reklamowe), które co do zasady zabraniają sytuowania dużej wielkości reklam i szyldów. Do takich miast należy m.in. Kraków. Wprowadzenie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Krakowa z 26 lutego […]

24 kwietnia 2024

Istotne odstępstwo polegające na zmianie rzędnych terenu i w konsekwencji wszczęcie postępowania naprawczego

W trakcie realizacji inwestycji może dojść do istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.  Jedną z takich sytuacji jest zmiana rzędnych terenu objętego inwestycją. Przepisy prawa budowlanego wprost stwierdzają, że zmiana zagospodarowania terenu (w tym terminie mieści się również zmiana rzędnych terenu) jest kwalifikowana jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dla przykładu niwelacja gruntu polegająca […]

9 kwietnia 2024
0 komentarzy

Zjazd w pasie drogowym  

Zarządca drogi może obciążyć karami finansowymi również właścicieli (użytkowników) zjazdów znajdujących się w pasie drogowym. Jednakże organ, aby obciążyć określony podmiot karą za zajęcie zjazdu znajdującego się w pasie drogowym musi wykazać, iż zjazd w ogóle znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej i wskazać, na czym polegało to zajęcie zjazdu.  POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWIE […]

3 kwietnia 2024