0 komentarzy

Wczoraj w Sejmie, tj. 23 stycznia 2020 roku doszło do uchwalenia zmian w ustawie Prawo budowlane

Trochę na marginesie wczorajszych głośnych wydarzeń w Sądzie Najwyższym, Jerozolimie i Sejmie doszło do uchwalenia zmian w ustawie Prawo budowlane.  A są to zmiany niezwykle istotne dla procesu inwestycyjnego w Polsce.  Zmieniają bowiem m.in. zasady: przygotowania projektu budowlanego, istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej, dodatkowo wprowadzają nowy katalog obiektów budowlanych zwolnionych z […]

24 stycznia 2020
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

PRZED SĄDAMI NOWE POSTĘPOWANIE W SPRAWACH BUDOWLANYCH

W dniu 7 listopada 2019 roku weszła w życie duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która dla spraw związanych z prawem budowlanym, a przede wszystkim dla spraw związanych z umową o roboty budowlane ma bardzo duże znaczenie. SPRAWA ZWIĄZANA Z „BUDOWLANKĄ” TO SPRAWA GOSPODARCZA Otóż zgodnie z nowymi przepisami do Kodeksu postępowania cywilnego po kilku latach […]

20 stycznia 2020

NSA zakwestionował prawo do złożenia skargi przez właściciela działki na postanowienia nowego planu zagospodarowania przestrzennego

WŁAŚCICIEL DZIAŁKI MA PRAWO KWESTIONOWAĆ ZAPISY PLANU MIEJSCOWEGO Wyroki potrafią zaskoczyć. W szczególności, gdy zarówno stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące przepisy dawały podstawy do przyjęcia, iż osoba, która jest właścicielem działki znajdującej się w obszarze objętym zapisami nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma prawo te zapisy kwestionować przed sądem.  Co istotne nie tylko przepisy, ale również […]

9 stycznia 2020
0 komentarzy

Decyzja o pozwoleniu na budowę po śmierci inwestora.  Dziedziczenie czy wygaszenie pozwolenia na budowę ? 

Dzisiejszy wpis dotyczący dziedziczenia pozwolenia na budowę może na pierwszy rzut oka wydać się dosyć nietypowy, jednak okazuje się że wcale nierzadko inwestor, na którego wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, umiera podczas procesu inwestycyjnego.  Co wówczas?  Czy wydane pozwolenie na budowę nadal pozostaje ważne i można na jego podstawie kontynuować roboty budowlane, czy […]

13 grudnia 2019

Odpowiedzialność architekta za błędną kwalifikację odstępstw od zatwierdzonego projektu – architekt w sidłach  systemu 

Jak wiadomo architekt kwalifikuje odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  jako istotne lub nieistotne. Ma takie prawo i obowiązek.  Prawo zobowiązuje architekta do tego, aby zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem zakwalifikował w sposób właściwy określone odstępstwo.  Szkopuł w tym, że dokonana przez architekta ocena określonych odstępstw nie jest wiążąca dla nadzoru budowlanego, ani dla organów administracji […]

28 listopada 2019

Newsletter

0 komentarzy

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej. Zmiany w prawie budowlanym (cz.3)

Zakładając, że nowe Prawo budowlane, o którym pisałem tutaj zostanie uchwalone przez Parlament i podpisane przez Prezydenta w 2020 roku, to wówczas wszystkie samowole budowlane, które powstały przed 2000 rokiem zostaną zalegalizowane.  WARUNKI UPROSZCZONEJ LEGALIZACJI STARYCH SAMOWOLI BUDOWLANYCH Zgodnie z nowymi przepisami bowiem (jeśli oczywiście wejdą w życie w aktualnym brzmieniu) jedynymi warunkami do uproszczonej […]

21 listopada 2019
0 komentarzy

Zmiany w Prawie budowlanym (cz.2)

W poprzednim poście pisałem o zmianach jakie w przyszłym roku  czekają nas w Prawie budowlanym (jeżeli nic się nie zmieni).  Dzisiaj omówię kolejne zmiany, tym razem dotyczące zakończenia procesu inwestycyjnego, do których trudno znaleźć w mediach komentarz (pomimo tego, że są niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia).  Twórcy nowelizacji Prawa budowlanego zamierzają wprowadzić do ustawy kolejny […]

12 listopada 2019
5 komentarzy

Duże zmiany w Prawie budowlanym już wkrótce (cz.1)

Już wkrótce ma dojść do istotnych zmian w Prawie budowlanym. Rząd bowiem przyjął dwa dni temu projekt nowelizacji Prawa budowlanego (układ polityczny w Sejmie wskazuje na to, że zmiany zostaną wprowadzone dość szybko). Dużo na temat tych zmian piszą dziennikarze na łamach fachowej prasy, podkreślając – za  komunikatami ministerstwa – lakoniczne informacje na temat najistotniejszych […]

8 listopada 2019
0 komentarzy

Odpowiedzialność cywilnoprawna kierownika budowy wobec inwestora 

Spory między kierownikiem budowy a inwestorem nie należą do rzadkich. I nie mam tu na myśli sytuacji, w której kierownik budowy wraz z inwestorem w trakcie prac budowlanych „drą koty”. Nic podobnego. Relacje w trakcie budowy między inwestorem a kierownikiem były dobre. Inwestycja przebiegała spokojnie (a nawet za spokojnie). Prace budowlane były wykonywane sprawnie i […]

6 listopada 2019