18 maja 2018

Termin zapłaty kary umownej w umowie o roboty budowlane

0 komentarzy

W umowach o roboty budowlane bardzo często zamieszczane są zapisy dotyczące kar umownych, najczęściej związanych z rożnego rodzaju opóźnieniami.

W niektórych umowach od razu określony zostaje termin, w którym dana kara umowna ma zostać zapłacona, w niektórych natomiast umowach zastrzega się obowiązek zapłaty kary umownej, ale nie wskazuje się w jakim terminie ma zostać ona zapłacona.

Dlatego też, jeśli w umowie o roboty budowlane wskazano termin zapłaty kary umownej, to roszczenie o zapłatę tej kary staje się wymagalne we wskazanym dniu.

Jeśli natomiast w umowie zastrzeżono karę umowną, ale nie wskazano terminu, w jakim ma ona zostać zapłacona, to konieczne jest przesłanie do drugiej strony, która zobowiązana jest do zapłaty kary umownej stosownego wezwania do zapłaty.

Dopiero bowiem to wezwanie spowoduje, iż roszczenie o zapłatę kary umownej stanie się wymagalne, a to dlatego, że zgodnie z treścią art. 455 Kodeksu cywilnego „Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”.

A zatem jeśli zawarłeś umowę o roboty budowlane, na podstawie której możesz domagać się od drugiej strony zapłaty określonej kary umownej, ale w umowie nie uzgodniliście, w jakim terminie zapłata tej kary umownej ma nastąpić, musisz przesłać do swojego dłużnika stosowne wezwanie do zapłaty, w którym wskażesz mu jaką kwotę ma zapłacić oraz w jakim terminie ta zapłata ma nastąpić.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments