Zmiany w prawie

1 komentarz

Rozporządzenie o priorytetowych sprawach do rozstrzygania w czasie COVID-19 zawiera sprawy związane z procesem budowlanym

Jak się okazuje sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze kilka dni temu pisałem, iż organy administracji publicznej nie mają podstaw do zwlekania z wydawaniem rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, a w szczególności związanych z procesem budowlanym.  Rząd niejako widząc spowolnienie w wydawaniu decyzji w sprawach kluczowych już nie tylko dla gospodarki (pozwolenia na budowę), ale również w […]

20 kwietnia 2020
3 komentarze

Koronawirus vs. Prawo budowlane. Koronawirus pozwala budować bez wymogów zawartych w Prawie budowlanym

Od wczoraj obowiązuje specustawa, która w ciągu najbliższych 180 dni daje możliwość projektowania, budowania, przebudowywania i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez zwracania uwagi na przepisy Prawa budowlanego, przepisy o planowaniu przestrzennym, czy też przepisy ustawy o ochronie zabytków.  Prezydent podpisał bowiem specustawę z 2 marca 2020, która z założenia ma zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać […]

10 marca 2020
5 komentarzy

Duże zmiany w Prawie budowlanym. Ustawa zmieniająca Prawo budowlane została podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 roku została podpisana przez Prezydenta RP 3 marca 2020 roku, co oznacza, iż jedynie kwestią 6 miesięcy jest wejście jej w życie.  O zmianach pisałem wiele na blogu (i nie tylko) w ostatnim czasie.  Dlatego dzisiaj jedynie skrótowo o najistotniejszych zmianach jakie wejdą w życie. Powiększa się […]

5 marca 2020
0 komentarzy

W dzisiejszej Rzeczpospolitej mój artykuł o kontrowersjach związanych z najnowszymi zmianami w Prawie budowlanym

Najnowsze zmiany w  Prawie budowlanym budzą wiele kontrowersji. Najważniejsze z nich (wg mnie), to kwestie związane: z legalizacją „starych samowoli” bez spełnienia w praktyce jakichkolwiek kryteriów, redakcją przepisów przejściowych, katalogiem  obiektów budowlanych, które będą objęte uproszczoną legalizacją. Link do artykuł znajduje się tutaj.  

28 lutego 2020

Newsletter

2 komentarze

Wczoraj w Sejmie, tj. 23 stycznia 2020 roku doszło do uchwalenia zmian w ustawie Prawo budowlane

Trochę na marginesie wczorajszych głośnych wydarzeń w Sądzie Najwyższym, Jerozolimie i Sejmie doszło do uchwalenia zmian w ustawie Prawo budowlane.  A są to zmiany niezwykle istotne dla procesu inwestycyjnego w Polsce.  Zmieniają bowiem m.in. zasady: przygotowania projektu budowlanego, istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej, dodatkowo wprowadzają nowy katalog obiektów budowlanych zwolnionych z […]

24 stycznia 2020
0 komentarzy

Przed sądami nowe postępowanie w sprawach budowlanych

W dniu 7 listopada 2019 roku weszła w życie duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która dla spraw związanych z prawem budowlanym, a przede wszystkim dla spraw związanych z umową o roboty budowlane ma bardzo duże znaczenie. SPRAWA ZWIĄZANA Z „BUDOWLANKĄ” TO SPRAWA GOSPODARCZA Otóż zgodnie z nowymi przepisami do Kodeksu postępowania cywilnego po kilku latach […]

20 stycznia 2020

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej. Zmiany w prawie budowlanym (cz.3)

Zakładając, że nowe Prawo budowlane, o którym pisałem tutaj zostanie uchwalone przez Parlament i podpisane przez Prezydenta w 2020 roku, to wówczas wszystkie samowole budowlane, które powstały przed 2000 rokiem zostaną zalegalizowane.  WARUNKI UPROSZCZONEJ LEGALIZACJI STARYCH SAMOWOLI BUDOWLANYCH Zgodnie z nowymi przepisami bowiem (jeśli oczywiście wejdą w życie w aktualnym brzmieniu) jedynymi warunkami do uproszczonej […]

21 listopada 2019