9 października 2018

Umowa o roboty budowlane – zmiany w sądowym dochodzeniu roszczeń

0 komentarzy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – ZMIANY W SĄDOWYM DOCHODZENIU ROSZCZEŃ

Dla sporów budowlanych szykują się spore zmiany.

Sprawy budowlane – a więc między innymi te dotyczące roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane – znowu będą rozpoznawane w procedurze gospodarczej, która na powrót wraca do sądów.

Ta nowa procedura gospodarcza, oprócz szeregu innych zmian przewiduje i to, że najistotniejszym dowodem, na który będzie się można powoływać, będzie dowód z dokumentu, przesłuchanie zaś świadków będzie mogło mieć miejsce wyjątkowo.
Powyższą zmianę uzasadnia się przede wszystkim potrzebą przyspieszenia postępowania.

Co to oznacza dla sporów budowlanych ?

Myślę, że niestety nie jest to zmiana najlepsza.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – JAK UDOWODNIĆ SWOJE RACJE W SĄDZIE

Po pierwsze nie od dzisiaj wiadomo, że w trakcie realizacji robót budowlanych wiele kwestii, często bardzo istotnych, jest ustalane ustnie i nie są wówczas sporządzane żadne dokumenty. Dzieje się tak ponieważ decyzje na placu budowy podejmowane są często bardzo szybko, pomiędzy kilkoma podmiotami, na odległość – najczęściej w drodze rozmów telefonicznych.

Po drugie często jest tak, że to co stronom umowy o roboty budowlane wydaje się oczywiste i nie wymaga przelania na papier, w sądzie już takie oczywiste nie jest, ale wtedy jest już za późno, bo dokumentu po prostu nie ma.

Jedyna rada zatem dla przedsiębiorców budowlanych to taka, aby wszystko, co rzeczywiście istotne, zostało zapisane, w przeciwnym bowiem razie w sądzie będą poważne problemy z udowodnieniem określonych faktów.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – WYSOKIE KOSZTY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE

Ponadto w związku ze zmianami procedury cywilnej planowane są również zmiany w zakresie podwyższenia opłat sądowych (tzw. wpis).

Dla spraw budowlanych najistotniejszą jest ta, że w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu (kwota, której się domagasz) mieści się w granicach pomiędzy 20.000,00 złotych a 4.000.000,00 złotych wpis od pozwu stanowił będzie 5 % wartości roszczenia.

Natomiast w sprawach powyżej 4 milionów złotych wpis będzie wynosił 200.000,00  złotych i 0,5 % od nadwyżki powyżej 4 milionów złotych.

Do tej pory maksymalny wpis wynosił 100 tysięcy złotych.

Podwyżka zatem jest znacząca, mając przede wszystkim na względzie fakt, iż w sprawach budowlanych zazwyczaj wartość roszczeń jest wysoka i nierzadko sięga kilku milionów złotych.

Podwyżka ta będzie szczególnie dotkliwa dla tych przedsiębiorców budowlanych, którzy kierują sprawę do sądu, ponieważ nie otrzymali wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Nie otrzymawszy bowiem zapłaty dodatkowo muszą wyłożyć sporą sumę, aby w ogóle rozpocząć postępowanie, którego wynik, co oczywiste, jest niepewny.

Co więcej, wpis należy uiścić zarówno przy składaniu pozwu, jak i przy ewentualnej apelacji oraz skardze kasacyjnej, wówczas mamy już do czynienie z naprawdę bardzo wysoką kwotą.

Podwyższenie opłat sądowych faktycznie utrudni małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do sądu.

Czas pokaże jak znowelizowane przepisy wpłyną na rozstrzyganie sporów w sprawach budowlanych.

Czy będzie sprawiedliwej i szybciej ?

Przy tak skonstruowanej procedurze, sprawiedliwej raczej nie będzie.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments