26 marca 2019

Spór o rodzaj wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane

0 komentarzy

W jednym z ostatnich wpisów zajmowałem się omówieniem wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego, jako dwóch podstawowych rodzajów wynagrodzeń, które są wykorzystywane przy umowie o roboty budowlane.
Wspominałem wówczas również o tym, że w sytuacji, w której decydujemy się na jedną z podanych dwóch form rozliczenia warto w zawieranej umowie w sposób jednoznaczny określić, czy będzie to ryczałt czy kosztorys.

Dlaczego zatem warto być w tej sytuacji aż tak bardzo precyzyjnym?

Dlatego, aby uniknąć ewentualnego sporu o ustalenie, ile faktycznie musimy zapłacić za wykonane roboty budowlane w przypadku, gdy jesteśmy inwestorem, lub ile zarobimy za wykonane roboty budowlane w przypadku, gdy jesteśmy wykonawcą.

Aby zobrazować powyższą sytuację posłużę się przykładem jednej ze spraw prowadzonych w kancelarii. Otóż zawarta została umowa o roboty budowlane, w której strony określiły, iż wynagrodzenie za wykonanie umowy stanowić będzie określoną, stałą kwotę, przy czym jednocześnie nie wskazały, iż umawiają się na wynagrodzenie ryczałtowe. Niezależnie od powyższego jako załącznik do umowy, stanowiący jej integralną część, strony dołączyły także kosztorys ofertowy, w którym wartość prac określona została na kwotę wyższą niż ta wskazana w umowie.

Jedna ze stron twierdziła, że umówiła się wyłącznie na wynagrodzenie ryczałtowe, druga twierdziła, że umówiła się wyłącznie na wynagrodzenie kosztorysowe.

Co ciekawe również Sądy I i II instancji przyjęły zupełnie odmienne stanowiska.

Sąd I instancji stwierdził, iż pomiędzy stronami ustalone zostało wynagrodzenie kosztorysowe, Sąd II instancji po wniesionej przez kancelarię apelacji zajął całkowicie odmienne stanowisko, uznając, że umówione wynagrodzenie można uznać wyłącznie za ryczałtowe.

Jeśli zatem chcecie być pewni umówionego wynagrodzenia, niezależnie czy będzie to rozliczenie ryczałtowe czy kosztorysowe, pamiętajcie o dokładnym i co najważniejsze jednoznacznym jego określeniu w umowie o roboty budowlane, tak aby uniknąć niepotrzebnych sporów.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments