15 lutego 2019

Przedmiot umowy o roboty budowlane

0 komentarzy

Wiele sporów związanych z wykonywaniem robót budowlanych trafia do sądów z uwagi na to, iż inwestor z wykonawcą, lub wykonawca z podwykonawcą nie określili w odpowiedni sposób przedmiotu umowy, tj. tego, co w ramach zawartej umowy o roboty budowlane ma zostać zrealizowane.

Jeżeli zatem jesteś wykonawcą robót budowlanych (inwestorem lub podwykonawcą) to posłuchaj.

Zasadniczo część składową każdej umowy o roboty budowlane stanowi dokumentacja techniczna.
Ta dokumentacja techniczna (przede wszystkim projekt budowlany oraz inne niezbędne projekty) określa przedmiot świadczenia, czyli po prostu to, co ma zostać wybudowane oraz sposób wykonania umowy o roboty budowlane.

Dlatego też zawierając umowę o roboty budowlane należy do umowy tej dołączyć posiadane projekty, w tym w szczególności projekt budowlany, to one będą bowiem wskazywać wykonawcy, co w ramach umowy o roboty budowlane ma zostać zrealizowane.

Pamiętaj, że przedmiotem umowy o roboty budowlane nie musi być wykonanie całego obiektu objętego projektem budowlanym, może to być również jego część, lub też prace, które składają się na finalny rezultat.

A zatem jeśli na podstawie umowy o roboty budowlane wykonawca przykładowo zrealizować ma wyłącznie część obiektu to należy to precyzyjnie w umowie wskazać, aby uniknąć w tym przypadku wątpliwości. W razie bowiem zaistnienia wątpliwości w takiej sytuacji jak ta opisana powyżej zgodnie z Kodeksem cywilnym „poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy”.

Opisane powyżej sytuacje dotyczą takich umów o roboty budowlane, do których można dołączyć dokumentację techniczną ponieważ ona po prostu istnieje. Co natomiast z takimi robotami budowlanymi, dla których dokumentacja techniczna nie została przygotowana?

W takiej sytuacji w samej treści umowy o roboty budowlane należy w sposób precyzyjny określić to, co ma być przedmiotem umowy – należy precyzyjnie określić jakie ma on mieć dokładne wymiary, z czego ma zostać wykonany, w jakim miejscu na gruncie ma zostać posadowiony.

Najbezpieczniej w takiej sytuacji do opisu obiektu załączyć dodatkowo stosowne rysunki, na których w sposób szczegółowy przedstawione zostaną poszczególne elementy obiektu, a nawet sposób jego realizacji.

Precyzyjnie określony przedmiot umowy o roboty budowlane pozwoli uniknąć niepotrzebnych konfliktów i wzajemnych oskarżeń stron o to, że umowa nie została wykonana i to, co miało być wybudowane nie zostało zrealizowane lub też zostało wybudowane nie tak jak powinno.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments