26 lutego 2019

Brak protokołu odbioru robót budowlanych a zapłata wynagrodzenia

0 komentarzy

W ostatnim wpisie dotyczącym umowy o roboty budowlane rozważałem kwestie dotyczące tego, w jakiej ewentualnie sytuacji inwestorowi przysługuje prawo do odmowy odbioru wykonanych przez wykonawcę robót i sporządzenia stosownego protokołu.

Dzisiaj w nawiązaniu do powyższego tematu chciałbym napisać o tym, jak wygląda sprawa zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji, w której inwestor właśnie odmówił dokonania odbioru robót i odmówił sporządzenia protokołu.

Załóżmy zatem taką sytuację.
Wykonawca zgłosił inwestorowi wykonanie prac, które zrealizowane zostały zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor odmawia ich odbioru twierdząc, że są to roboty obarczone wieloma wadami i usterkami i oczywiście odmawia zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Czy inwestor ma do tego prawo?

Otóż sytuacja przedstawia się następująco.
Jeśli wykonawca zakończył wykonywanie prac budowlanych, które zostały zrealizowane prawidłowo tj. zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, to inwestor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy za tak zrealizowane roboty. Nawet jeśli nie doszło do formalnego odbioru prac i spisania stosownego protokołu.

Jak podkreśla bowiem Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 roku, sygn. akt: I ACa 773/15 „Brak protokołu odbioru robót budowlanych nie pozbawia wykonawcy roszczenia o wynagrodzenie w sytuacji faktycznego zakończenia wykonywania przez niego robót”.

Jednocześnie obowiązek zapłaty wynagrodzenia staje się jeszcze bardzie oczywisty w sytuacji, w której inwestor przejmie obiekt budowlany od wykonawcy, a zwłaszcza jeśli zacznie go faktycznie wykorzystywać przykładowo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zamieszka w nim, bądź też będzie go wynajmował osobom trzecim.

A zatem brak dokonania formalnego odbioru wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej prac budowlanych i sporządzenia na tą okoliczność stosownego protokołu nie stanowią dla wykonawcy przeszkody w żądaniu zapłaty wynagrodzenia, choć z całą pewnością znacznie utrudniają cały proces związany z otrzymaniem tego wynagrodzenia.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments