26 października 2018

Odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie budynku

0 komentarzy

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE BUDYNKU

Udzielenie pozwolenia na użytkowanie kończy cały proces inwestycyjny.
Bez uzyskania odpowiedniej zgody na użytkowanie obiekt budowlany – przynajmniej formalnie – jest wciąż budową (nawet jeżeli jest już wykończony i użytkowany).

Dlatego nie warto zwlekać z zakończeniem tego procesu.

Pozwolenie na użytkowanie może być udzielone w dwojaki sposób, tj.

1. wskutek wydania przez nadzór budowlany decyzji  zezwalającej na użytkowanie obiektu;

2. w niektórych sytuacjach – poprzez brak zgłoszenia przez nadzór budowlany sprzeciwu od przedłożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE – CEL JEGO WYDANIA

Postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma na celu zweryfikowanie, czy zrealizowany obiekt budowlany jest zgodny z obiektem zaprojektowanym.
A zatem, czy jest zgodny z obiektem, który zakładano na etapie wstępnym inwestycji.

Dlatego zadaniem nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy (do którego należy dołączyć szereg dokumentów) jest skontrolowanie zrealizowanej inwestycji pod kątem jej zgodności:

1. z zatwierdzonym projektem,

2. warunkami pozwolenia na budowę,

3. przepisami prawa.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE – PRZYCZYNA ODMOWY

Zatem podstawową przyczyną odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia sprzeciwu będzie:
stwierdzenie przez organ nadzoru budowlanego istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.

Często jednak w praktyce spornym jest, czy zarzuty nadzoru budowlanego, co do istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są zasadne.
Czy rzeczywiście inwestor istotnie odstąpił od zatwierdzonego projektu budowlanego, czy też warunków zgłoszenia.

Praktyka pokazuje, że organy w tym zakresie często się mylą i bezpodstawnie odmawiają zezwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments