Kary za użytkowanie budynku bez odbioru

0 komentarzy

Pisałem już  na blogu, że za przystąpienie do użytkowania budynku bez stosownej zgody  można ponieść karę pieniężną. 

Przed zmianami w Prawie budowlanym z 2020 roku kary za tzw. samowolę użytkową można było nałożyć tylko raz. Po zmianach z września 2020 roku  kary pieniężne można nakładać wielokrotnie – teoretycznie, aż do momentu odbioru budynku przez nadzór budowlany.  

Powyższe zmiany – z punktu widzenia praktyki – nie zmieniły jednak jednej istotnej  kwestii, a mianowicie sytuacji, w której dochodzi jednocześnie do samowoli budowlanej i samowoli użytkowej. 

Wszczęcie i zakończenie przez nadzór budowlany postępowania związanego z samowolę budowlaną wyklucza sankcje związane z samowolą użytkową.

NIE ZAWSZE NAŁOŻENIE KARY ZA NIELEGALNE UŻYTKOWANIE JEST MOŻLIWE 

Chodzi o możliwość nałożenia kary pieniężnej za przystąpienie do użytkowania budynku bez odpowiedniej zgody, gdy użytkowany budynek jest  samowolą budowlaną. 

Dotyczy to dokładniej sytuacji, w której użytkowany nielegalnie obiekt budowlany został wybudowany bez pozwolenia na budowę (lub skutecznie złożonego zgłoszenia).

Wówczas nadzór budowlany jest zobowiązany podjąć w pierwszej kolejności działania w celu zlikwidowania samowoli budowlanej, co wiąże się albo z jej legalizacją (jeśli jest to możliwe), albo jej rozbiórką. 

NIE MA MOŻLIWOŚCI NAŁOŻENIA KARY GDY SAMOWOLA BUDOWLANA 

Z obowiązujących przepisów wywodzi się obowiązek wszczęcia w pierwszej kolejności  postępowania związanego z samowolą budowlaną.

Wynika to przede wszystkim z tej przyczyny, że wszczęcie postępowania związanego z likwidacją samowoli budowlanej kończy się obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej albo nakazem rozbiórki, a te sankcje  zastępują karę z tytułu nielegalnego użytkowania budynku. 

Jak wskazuje orzecznictwo łączenie postępowania związanego z wymierzeniem kary za nielegalne użytkowanie budynku z innymi postępowaniami związanymi z samowolą budowlaną byłoby  zbyt  dotkliwe dla inwestora (właściciela). 

KARA ZA PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIE TYLKO ZA LEGALNĄ INWESTYCJĘ

Dodatkowo brak możliwości nałożenia kary pieniężnej za samowolę użytkową wynika z tego powodu, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie musi dotyczyć budowy prowadzonej na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Takiego naruszenia przepisów o przystąpieniu do użytkowania nie ma w sytuacji, gdy inwestor dopuścił się samowoli budowlanej.

Jeżeli bowiem inwestycja została zrealizowana bez pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, to trudno mówić o  naruszeniu przepisów o przystąpieniu do użytkowania. 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments