Slider

Ważna zmiana Prawa budowlanego z sierpnia 2018 roku – dotycząca istotnych odstępstw od projektu budowlanego

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO – ISTOTNA ZMIANA

Jakoś bez wielkiego rozgłosu weszła w życie – w sierpniu tego roku – istotna zmiana w Prawie budowlanym, a dotycząca jakże istotnego zagadnienia związanego z projektowaniem i realizacją inwestycji, tj. związana z definicją istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Trudno nadążyć za zmianami w Prawie budowlanym, nawet prawnikom, którzy tą dziedziną zajmują się na co dzień.
Częste zmiany w prawie to chaos i brak poczucia bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Tym bardziej, gdy zmiany dotyczą Prawa budowlanego, które było nowelizowane w ostatnim czasie kilkanaście razy.

Przecież niedawno – 1 stycznia 2017 roku – weszła w życie ważna zmiana definicji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu, a już 22 sierpnia 2018 roku dokonano jej kolejnej – cząstkowej – zmiany.

Zmiana dotyczy art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego- czyli opisanych sytuacji, w których odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego musi być traktowane jako istotne.

A dokładniej zmiana dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany projektu zagospodarowania działki.

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przed nowelizacją niemalże każda zmiana w stosunku do projektu zagospodarowania działki mogła być potraktowana przez nadzór budowlany jako istotna.

Po w/w nowelizacji, tak już nie będzie.

Bowiem art. 36 a ust 5 pkt 1 Prawa budowlanego otrzymał nowe brzmienie: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1).projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury

Różnica tego przepisu z brzmieniem sprzed nowelizacji polega na tym, że dodano wyjątek od zasady, że każda zmiana projektu zagospodarowania działki lub terenu jest istotnym odstępstwem od projektu budowlanego.

Tymi wyjątkami bedą: urządzenia budowlane i obiekty małej architektury.

 

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO A URZĄDZENIE BUDOWLANE I OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zatem usytuowanie urządzenia budowlanego lub obiektu małej architektury w innym miejscu niż zostało to pokazane na projekcie zagospodarowania działki nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, a co za tym idzie nie będzie wiązać się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia zamiennego.

Czym jest urządzenie budowlane ?

To między innymi: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, w niektórych sytuacjach schody i inne urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czym jest obiekt małej architektury ?

To oczywiście: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki i inne niewielkie obiekty.

 

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO A NIEPEŁNOSPRAWNI I OSOBY STARSZE

Inną zmianę – również dotyczącą istotnych odstąpień – wprowadzono w art. 36 a ust. 5 pkt 3 Prawa budowlanego.

Przepis ten określał przed nowelizacją, iż istotnym odstępstwem od projektu budowlanego jest brak: „zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne”.

Było to sformułowanie zbyt ogólne, które w wielu spornych sytuacjach nie dawało odpowiedzi, czy odstępstwo na jakie sobie pozwolił inwestor uniemożliwia korzystanie z obiektu budowlanego dla niepełnosprawnych.

Dlatego nowelizacja – tak się domyślam – precyzuje ten przepis poprzez dodanie do istniejącego brzmienia odesłanie do art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku.

Aktualne brzmienie tego przepisu jest następujące:
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
– zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze”.

Nowością jest również to, iż zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego dotyczyć ma nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych.

Wyżej wskazane zmiany są oczywiście dobrymi zmianami, jednak można zadać pytanie dlaczego nie wprowadzono ich przy nowelizacji Prawa budowlanego ze stycznia 2017 roku ?

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jerzy Październik 5, 2018 o 14:19

Czy rzeczywiście powołanie się na ogólnikowy Art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (ogólne określenie celu) precyzuje zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne? Co znaczy „minimalny” udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w Prawie budowlanym (w odniesieniu do Konwencji), czym jest owa „dostępność” – szerokość drzwi do mieszkania, czy również odpowiednie wymiary łazienki i jak to się przekłada na wymagania odnośnie miejsc parkingowych w garażach podziemnych budynków wielorodzinnych?

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 8, 2018 o 09:50

Powołanie się na zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w mojej ocenie nie precyzuje warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego, gdyż art. 1 Konwencji ma następujące brzmienie:

„Celem niniejszej konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”.

Jak widać jest zbyt dużo nieostrych sformułowań, które w praktyce mogą budzić wiele sporów.

Odpowiedz

Jarosław Październik 30, 2018 o 09:22

” w niektórych sytuacjach schody” na podstawie jakiego przepisu czy definicji sądzi Pan i pisze w artykule informacje, iż schody (w niektórych sytuacjach), mogą być urządzeniem budowlanym. O jakich sytuacjach jest mowa- kiedy i w jakim przypadku ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: