Zaświadczenie o samodzielności lokalu – warto pomyśleć przed jego wydaniem (3)

1 komentarz

Kontynuując wątek z ostatnich wpisów związany z kontrowersyjnym wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali, stwierdzić należy, że starostowie nie mogą pomijać w procesie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu przepisów Prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Jest to spowodowane tym, że w ustawie Prawo budowlane znajduje się definicja domu jednorodzinnego, która zastrzega, że domem jednorodzinnym jest budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Już zatem ustawowo określone pojęcie domu jednorodzinnego wyraźnie zakazuje wydzielania w nim odrębnych lokali mieszkalnych powyżej dwóch. Co istotne, w innych przepisach prawa brak jest odmiennej regulacji określającej znaczenie pojęcia budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Określenia takiego brak w szczególności w ustawie o własności lokali, co w sposób oczywisty powinno skłaniać organy stosujące prawo do posiłkowania się tą definicją w procesie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu.

pl-matejki

A zatem dla wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego konieczne jest stwierdzenie, że lokal ten łącznie spełnia następujące przesłanki:
1/. stanowi izbę lub zespół izb wydzielonych trwałymi ścianami w obrębie budynku;
2/. został przeznaczony na trwały pobyt ludzi;
3/. wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców tego lokalu;
4/. że może stanowić odrębną nieruchomość (co będzie niemożliwe w sytuacji, gdy w budynku jednorodzinnym istnieją już dwa lokale).

Podsumowując ostatnie wpisy dotyczące zaświadczenia o samodzielności lokalu stwierdzić należy następujące.

Prawo nie przewiduje (i nie usprawiedliwia) takich działań starosty, który opiera swoją praktykę jedynie na podstawie przepisów ustawy o własności lokali. Przepisy te bowiem nie działają w próżni i są bezpośrednio powiązane m.in. z Prawem budowlanym, czy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostowie nie mogą wydawać zaświadczeń o samodzielności lokalu bez należytego rozeznania, jakiego obiektu ma dotyczyć zaświadczenie, a w szczególności, czy dotyczy ono domu jednorodzinnego. Jeżeli tak, to organ winien wziąć pod uwagę definicję domu jednorodzinnego zawartą w ustawie Prawo budowlane, która ogranicza tworzenie więcej niż dwóch lokali w tego typu obiekcie.

Starosta winien brać pod uwagę przy wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokalu wszelkie okoliczności sprawy, a przede wszystkim to, dla jakiej nieruchomości taki dokument jest wydawany. W sytuacji ustalenia, że dotyczy to domu jednorodzinnego, organ winien odmówić wydania zaświadczenia w sytuacji stwierdzenia, iż istnieją już w danym obiekcie dwa lokale.

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
Anonimowo
7 lat temu

Dziękuje bardzo za bliższe przyjrzeniu się i wypowiedzeniu o tych kwestiach prawa budowlanego. Niestety istnieje nadal niewielka świadomość wśród osób niezwiązanych na co dzień z tematyką prawa i właśnie takie wpisy pozostają dla tych osób niezwykle cenne.

Brawo!