Czy nadzór budowlany może ingerować w treść decyzji o pozwoleniu na budowę ?

6 komentarzy

W prowadzonej przeze mnie sprawie – pozytywnie zakończonej dla mojego Klienta – Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 listopada 2017 roku (sygn. akt: II OSK 480/16) wyraził pogląd, iż dla organów nadzoru budowlanego nie ma charakteru wiążącego zakwalifikowanie danego obiektu do określonej kategorii w pozwoleniu na budowę.

Stwierdził również, że to organy nadzoru budowlanego mają wręcz obowiązek ustalenia, do której kategorii należy określony obiekt zaliczyć: „organy nadzoru budowlanego są uprawnione do weryfikacji ustaleń przyjętych w pozwoleniu na budowę, w tym także dotyczących kategorii obiektu”.

Kontrowersyjne – prawda ?

pozwolenie na użytkowanie

Kwestia weryfikacji przez nadzór budowlany treści pozwolenia na budowę nie dotyczyła głównego wątku w/w sprawy, bo on dotyczył kary za przystąpienie do użytkowania budynku bez wcześniejszej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jednak twierdzenie NSA dotyczące weryfikacji pozwoleń na budowę przez nadzór budowlany jest niezwykle istotne dla praktyki, bowiem z poglądu Sądu wynika, iż nadzór budowlany może niejako kwestionować rozstrzygnięcia organów administracji architektoniczno – budowlanej, czyli starostw, które na dzień dzisiejszy wydają pozwolenia na budowę.

Moim zdaniem taki pogląd rozmywa kompetencje organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

Co bowiem z wyrokami, w których sądy administracyjne wskazywały jednoznacznie, że nadzór budowlany nie może ingerować w treść pozwolenia na budowę na etapie np. uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, bo jest organem nadzoru budowlanego, który ma kompetencje jedynie do zbadania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzonego nią projektu budowlanego przez inwestora, a nie podważania jej zasadności, czy też zgodności z prawem ?

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jack Ickxs
Jack Ickxs
6 lat temu

Panie Damianie,
proszę przeczytać mój komentarz tu: https://www.facebook.com/robert.fedejko.9/posts/357818471359442
i zapraszam do dyskusji, bo nie wydaje mi się, że sprawa jest kontrowersyjna.

Magda
Magda
6 lat temu

Mówi o tym Art. 84 a ust. 2 pkt 1 PB

sebastian
sebastian
6 lat temu

Szanowny Panie Mecenasie,

na co nalezy zwrocic uwage aby poprawnie przygotowac sie do kontroli z nadozru budowlanego w budynku mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni 250mk kazdy?

Dziekuje za odpowiedz,

Sebastian