30 listopada 2015

Strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę

0 komentarzy

Postępowanie związane z pozwoleniem na budowę rodzi wiele emocji.

W szczególności, gdy sąsiedzi mającego powstać obiektu nie chcą, by w ogóle powstał.

Co wówczas robią?

Sprawdzają w urzędzie dokumentację związaną z inwestycją (przede wszystkim projekt budowlany).

A następnie zaskarżają decyzję o pozwoleniu na budowę do Wojewody.

Jednak by to zrobić, trzeba być uznanym za stronę w takim postępowaniu.

A nie każdy może nią być – nawet najbliższy sąsiad.

Przepisy wskazują jako stronę postępowania o pozwolenie na budowę: inwestora, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania nowej inwestycji.

Ale czym jest ten obszar oddziaływania?

z dachu

Dla osoby, która dotychczas miała dom z widokiem na piękne góry powstanie nowego obiektu, który zasłoni ten bajkowy widok, zawsze będzie pozostawała w obszarze oddziaływania.

Choć to może nie wystarczyć.

Subiektywne odczucie (ograniczenie pięknego widoku) nie będzie tu miało znaczenia.

Co w takim razie ma znaczenie ?

Interes prawny !

Czyli sytuacja, w której planowany obiekt będzie wprowadzał ograniczenia w zagospodarowaniu terenu sąsiedniego.

Te ograniczenia muszą wynikać z konkretnego przepisu prawa (prawnicy mówią w tej sytuacji o interesie prawnym).

Pisząc prościej, trzeba wskazać konkretne nakazy, czy zakazy wynikające z przepisów prawa takich jak np. warunki techniczno-budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, które w związku z realizacją nowej budowy wprowadzałyby ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiedniej.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments