3 stycznia 2017

Zaświadczenie o samodzielności lokalu – nie tylko ustawa o własności lokali ma znaczenie (2)

0 komentarzy

W ostatnim poście zwróciłem uwagę na problem związany z praktyką bezrefleksyjnego wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali przez starostów, co prowadzi do powstawania domów wielorodzinnych w obiektach i obszarach do tego nie przeznaczonych.

Wielu starostów twierdzi, iż podstawa prawna wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu zawarta jest jedynie w ustawie o własności lokali i w tego typu sprawach jest to jedyny akt, który wiąże organ.

Trudno się zgodzić z taką tezą.

Pomija się bowiem w tej sytuacji (świadomie lub nie) przepisy Prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, które nie działają w próżni.

Pamiętać bowiem należy, że polityka wydawania zaświadczeń bez nawet wstępnej analizy stanu prawnego i faktycznego sprawy doprowadza do tworzenia domów wielorodzinnych, co do których istnieją innego rodzaju wymogi niż w stosunku do domów jednorodzinnych.

krzeszo
Dla przykładu wskazać należy na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które to rozporządzenie poddaje łagodniejszemu reżimowi prawnemu domy jednorodzinne poprzez wyróżnienie budynków jednorodzinnych spośród innych kategorii budowlanych (dotyczy to m.in. kwestii związanych z wysokością pomieszczeń, odległości, dojazdów, wyposażenia technicznego, czy też bezpieczeństwa pożarowego). Ponadto budynki mieszkalne jednorodzinne nie są objęte obowiązkową kontrolą stanu technicznego, czy też niższe pozostają, w stosunku do innych budynków, opłaty legalizacyjne i kary.

Wskazuję na powyższe, by uświadomić osobom wydającym tego typu zaświadczenia, że ustawodawca wyraźnie oddzielił budynki jednorodzinne od wielorodzinnych, by zapobiec budowie domów jednorodzinnych (o obniżonych wymaganiach w stosunku do wielorodzinnych), które faktycznie mają pełnić funkcję wielorodzinnych.

Dlatego przepisy zawarte w prawie budowlanym oraz regulujące zagospodarowanie przestrzenne nie mogą być pominięte w procesie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu dla domu jednorodzinnego. W szczególności z uwagi na to, że mamy do czynienia z przepisami, które zawierają definicję legalną domu jednorodzinnego, jak również określają sposób zagospodarowania terenu oraz funkcje danego obiektu.

W następnym wpisie cd tego wątku.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments