Slider

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z miejscowym planem

Zdarza się organom wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę, które są sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestorzy natomiast, będąc tego świadomi, akceptują niejako wydanie takiej decyzji.

W tej sytuacji zastanowić się należy, czy warto ?
Gdyż nawet jeśli  pozwolenie na budowę stanie się ostateczne, to wciąż nad taką decyzją będzie wisiała możliwość stwierdzenia jej nieważności.

Dla sądów administracyjnych bowiem wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostaje w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

Poniżej kilka najnowszych orzeczeń dotyczących tego problemu:

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 2016 roku stwierdzono: „Negatywny wynik ustaleń organu co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przekreśla możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu, może stanowić rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

wrocław rynek

Podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z 2015 roku: „Zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu może stanowić rażące naruszenie prawa o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.”;

i w wyroku z 2016 roku: „Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa stanowiącymi jej podstawę i gdy charakter tego naruszenia w świetle całokształtu okoliczności sprawy powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z 2015 roku stwierdza natomiast: „Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z naruszeniem warunków technicznych dotyczących odległości sytuowania budynków w stosunku do granicy działki sąsiedniej oznacza, że decyzja taka wydana została z rażącym naruszeniem prawa”;

i w wyroku 2012 roku: „Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bez uwzględnienia przepisów dotyczących odległości sytuowania budynków w stosunku do granicy działki oznacza, że decyzja taka wydana została z rażącym naruszeniem prawa”.

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Andrzej Maj 24, 2017 o 10:19

Witam,

Zainteresował mnie Pana artykuł. Mam aktualnie taką sytuację, ze na sąsiedniej działce prowadzona jest inwestycja, która jest sprzeczna z PZP (budynek ma elewację wys. ok. 10m a PZP określa max 7m i budynek ma 3 kondygnacje a PZP mówi o max 2). Dodatkowo budynek jest w ostrej granicy i przylega do mojego budynku z tym że jest od mojego budynku ok. 1 m wyższy. Czy mogę jeszcze zaskarżyć tą budowę i jeśli tak to do kogo?

Pozdrawiam,
Andrzej Szymański

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 1, 2017 o 09:53

Dzień dobry,
decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z mpzp. Jeżeli rzeczywiście jest tak jak Pan twierdzi, to można uruchomić postępowanie związane z wnioskiem o nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Tomasz Luty 6, 2019 o 07:54

A komu i gdzie to zgłosić? 🙂

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 6, 2019 o 08:46

Panie Tomaszu, a o co Pan pyta ?

Odpowiedz

klaudia Sierpień 31, 2017 o 18:23

Dzień Dobry Panie Mecenasie. mieszkam na terenie oznaczonym w m.p.z.p.MN zabudowa jednorodzinna -przeznaczenie podstawowe,dopuszczalne -tereny zabudowy wolnostojącej usługowej, w moim bezpośrednim sąsiedztwie wybudował się obiekt wolnostoiący usługowy ,jego powierzchnia zabudowy nie jest zgodna z obowiązującymi zapisami m.p.z.p. .Powierzchnia zabudowy tego obiektu według zapisów m.p.z.p. powinna mieć 570 m. Pani architekt wyliczyła 980 m powierzchni zabudowy . Obiekt uzyskał pozwolenie na budowę i został wybudowany,po uzyskaniu opinii urbanisty dowiedziałam się ,że jest przekroczona pow. zabudowy . Panie Mecenasie mam pytanie ,czy tak przekroczona powierzchnia zabudowy powierzchni działki w granicach wyznaczonego terenu jest rażącym naruszeniem prawa i jest podstawą do stwierdzenia nie ważności pozwolenia na budowę dodam że od wydania pozwolenia minęło 6 lat?

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2017 o 09:39

Dzień dobry – proszę próbować.

Odpowiedz

Anna Styczeń 5, 2018 o 13:58

Dzień dobry Panu. Gmina w której zamierzam budować dom ma mpzp, którym jest zapis o możliwości budynków mieszkalnych z dwuspadowym dachem. Dotychczas każdy inwestor dostawał pozwolenie na dach taki, jaki sobie zaplanował dwuspadowy czy wielospadowy (tych drugich jest mnóstwo). Jednak kilka m-cy temu mój znajomy występując do starostwa o pozwolenie z projektem domu z dachem wielospadowym, otrzymał odmowę, właśnie z powodu tego dachu. Znajomy zrobił zdjęcia okolicznym nowym domom z dachem wielospadowym, argumentując swój sprzeciw. Poinformował również urzędnika, że zgłosi sprawę do nadzoru woj., dopiero wówczas wydali pozwolenie. Moje pyt.: Czy takie pozwolenie jest ważne i co z budynkami, które dotychczas były budowane z dachem wielospadowym? Dodam że sama również planuje taki dach i obawiam się jak będzie z moim wnioskiem o pozwolenie. To nieżyciowy zapis i gmina powinna go zmienić, mam zamiar porozmawiać o tym w gminie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 12, 2018 o 08:06

Dzień dobry,
pozwolenie na budowę musi być zgodne z obowiązującym w dacie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w planie miejscowym jest mowa o tym, że na określonym terenie dopuszcza się wyłącznie dachy dwuspadowe, a wydawane są pozwolenia na budowę zezwalające na budowę wielospadowych, to taka decyzja jest sprzeczna z planem miejscowy.
Proszę jednak uważnie przeczytać mpzp ponieważ bardzo często występują wyjątki od przyjętej zasady.
Dodatkowo zwrócę uwagę na to, iż domy, o których Pani pisze, iż posiadają dachy wielospadowe pomimo, że plan miejscowy nie dopuszcza takich rozwiązań mogły być budowane jeszcze przed wejściem w życie zapisów planu, które te kwestie reguluje odmiennie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Grudzień 18, 2018 o 13:00

Bardzo fajny artykuł. Było by bardzo miło gdyby w cytowanych przez Pana wyrokach wpisałby Pan oznaczenia spraw a nie tylko ich miejsce i rok.
Proszę o uzupełnie informacji w komentarzu lub przesłanie jej emailem.

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 6, 2019 o 08:44

Panie Krzysztofie,
poniżej przedstawiam sygn. akt orzeczeń, które są cytowane we wpisie:
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt: II SA/Gd 333/16;
oraz
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt: II OSK 215/14.
Owocnej lektury !

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: