Slider

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z miejscowym planem

Zdarza się organom wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę, które są sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestorzy natomiast, będąc tego świadomi, akceptują niejako wydanie takiej decyzji.

W tej sytuacji zastanowić się należy, czy warto ?
Gdyż nawet jeśli  pozwolenie na budowę stanie się ostateczne, to wciąż nad taką decyzją będzie wisiała możliwość stwierdzenia jej nieważności.

Dla sądów administracyjnych bowiem wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostaje w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

Poniżej kilka najnowszych orzeczeń dotyczących tego problemu:

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 2016 roku stwierdzono: „Negatywny wynik ustaleń organu co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przekreśla możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu, może stanowić rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

wrocław rynek

Podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z 2015 roku: „Zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu może stanowić rażące naruszenie prawa o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.”;

i w wyroku z 2016 roku: „Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa stanowiącymi jej podstawę i gdy charakter tego naruszenia w świetle całokształtu okoliczności sprawy powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z 2015 roku stwierdza natomiast: „Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z naruszeniem warunków technicznych dotyczących odległości sytuowania budynków w stosunku do granicy działki sąsiedniej oznacza, że decyzja taka wydana została z rażącym naruszeniem prawa”;

i w wyroku 2012 roku: „Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bez uwzględnienia przepisów dotyczących odległości sytuowania budynków w stosunku do granicy działki oznacza, że decyzja taka wydana została z rażącym naruszeniem prawa”.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Andrzej Maj 24, 2017 o 10:19

Witam,

Zainteresował mnie Pana artykuł. Mam aktualnie taką sytuację, ze na sąsiedniej działce prowadzona jest inwestycja, która jest sprzeczna z PZP (budynek ma elewację wys. ok. 10m a PZP określa max 7m i budynek ma 3 kondygnacje a PZP mówi o max 2). Dodatkowo budynek jest w ostrej granicy i przylega do mojego budynku z tym że jest od mojego budynku ok. 1 m wyższy. Czy mogę jeszcze zaskarżyć tą budowę i jeśli tak to do kogo?

Pozdrawiam,
Andrzej Szymański

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 1, 2017 o 09:53

Dzień dobry,
decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z mpzp. Jeżeli rzeczywiście jest tak jak Pan twierdzi, to można uruchomić postępowanie związane z wnioskiem o nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pozdrawiam

Odpowiedz

klaudia Sierpień 31, 2017 o 18:23

Dzień Dobry Panie Mecenasie. mieszkam na terenie oznaczonym w m.p.z.p.MN zabudowa jednorodzinna -przeznaczenie podstawowe,dopuszczalne -tereny zabudowy wolnostojącej usługowej, w moim bezpośrednim sąsiedztwie wybudował się obiekt wolnostoiący usługowy ,jego powierzchnia zabudowy nie jest zgodna z obowiązującymi zapisami m.p.z.p. .Powierzchnia zabudowy tego obiektu według zapisów m.p.z.p. powinna mieć 570 m. Pani architekt wyliczyła 980 m powierzchni zabudowy . Obiekt uzyskał pozwolenie na budowę i został wybudowany,po uzyskaniu opinii urbanisty dowiedziałam się ,że jest przekroczona pow. zabudowy . Panie Mecenasie mam pytanie ,czy tak przekroczona powierzchnia zabudowy powierzchni działki w granicach wyznaczonego terenu jest rażącym naruszeniem prawa i jest podstawą do stwierdzenia nie ważności pozwolenia na budowę dodam że od wydania pozwolenia minęło 6 lat?

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2017 o 09:39

Dzień dobry – proszę próbować.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: