Slider

Powierzchnia biologicznie czynna. Trawa z kratką

Budynki stawia się na coraz mniejszych nieruchomościach, na których musi być miejsce nie tylko dla obiektu budowlanego, ale również na naturalną wegetację roślin, tzw. powierzchnię biologicznie czynną.

Plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje wz określają procentowo wskaźnik powierzchni zainwestowania w stosunku do wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (pisząc prościej – ile procent naszej działki może zająć budynek, a ile ma być przestrzeni pod naturalną zieleń).

Inwestorzy często chcą zabudować działkę na jak największym obszarze, pozostawiając jedynie wymagane minimum dla powierzchni zielonych. Powoduje to w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę wiele problemów.
Jednym z takich problemów jest problem uznania za powierzchnię biologicznie czynną ażurowej kraty, w której ma rosnąć trawa, a po której będzie mógł się poruszać samochód.

Zdarza się, że niektóre organy (zależy to od miasta) wydając decyzję o pozwoleniu na budowę kwestionują tak zaplanowaną powierzchnie biologicznie czynną.

Czy słusznie?

Powierzchnia biologicznie czynna według rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, to: „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, (…)”.

Powyższa definicja wskazuje, że najistotniejszym kryterium przy ocenie, czy część ziemi będzie mogła być uznana za biologicznie czynną będzie możliwość naturalnej wegetacji przysłowiowej trawy.

Decydować o tym powinna nie kwestia jak ziemia będzie ułożona i czym podtrzymywana (np. kratą chodnikową), ale sposób urządzenia danej powierzchni. Jeżeli podbudowę ma stanowić dla przykładu tłuczeń, piasek lub żwir, które są podłożami w pełni przepuszczalnymi, to organy nie powinny mieć problemów z uznaniem powierzchni „z kratką” za biologicznie czynną.

Konkludując – organy administracji publicznej wydając decyzje o pozwoleniu na budowę, przy wątpliwościach związanych z powierzchnią biologicznie czynną, winny brać pod uwagę, przede wszystkim opis sposobu posadowienia kraty trawnikowej na gruncie, tj. rodzaje i warstwy jej podbudowy – jeżeli zapewnia ona roślinom naturalną wegetację, to sprawa nie powinna budzić kontrowersji.

{ 13 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert Marzec 5, 2015 o 23:21

CZYLI jeżeli architektura narzuciła w projekcie deweloperowi budowę garażu pod poziomem gruntu w segmencie to znaczy że nie uznaje kratki—chodzi o zachowanie 50% pow. biologicznie czyn.—-ale deweloper garażu nie buduje , dokonując samowoli–więc musi mieć możliwość jej zalegalizowania mimo złamania tym samym prawa o zagospodarowaniu przestrzennym—-jaka to furtka bezprawia????

Odpowiedz

Damian Buniak Marzec 6, 2015 o 09:33

Dzień dobry,
nie wszystko się da zalegalizować – jeżeli wybudował wbrew postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to będzie miał z tym spory problem.
Proszę poczytać na blogu o konsekwencjach samowoli budowlanej.
Pozdrawiam

Odpowiedz

sławek Październik 6, 2015 o 12:45

Witam
A co ze żwirkiem wysypanym obok posadzonych drzew albo korą. Jak do tego podejść. Liczyć to jako powierzchnie biologicznie czynną czy należy to odjąć od powierzchni „trawnika”

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 7, 2015 o 08:26

Dzień dobry, wszystko będzie zależało (jak zawsze) od okoliczności sprawy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Paweł Listopad 12, 2015 o 12:26

Witam Was serdecznie,
Prosił bym o informacje jak to widzicie….W planie zagospodarowania terenu wielofunkcyjnego z wiodącą funkcją usługową jest zapis , że powierzchnia biologicznie czynna powinna mieć nie mniej niż 40%powierzchni jednostki bilansowej. Czy powinien być problem, a jeżeli tak to jak to motywować przy staraniu się o pozwolenie na budowę, z zastosowaniem ażurowej kraty? I takie dodatkowe pytanie czy w środku koniecznie musi rosnąć trawa, czy np może być wysypany drobny żwir?

Odpowiedz

Damian Buniak Listopad 25, 2015 o 08:30

Dzień dobry,
z praktyki wiem, że w niektórych starostwach nie mają żadnego problemu z ażurową kratą, natomiast w niektórych nie traktują jej jako powierzchni biologicznie czynnej.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dorota Listopad 27, 2015 o 12:58

Dzień dobry.
Na mojej działce jest wyznaczona służebność przejazdu do kolejnej. Jest to powierzchnia prawie 2 arów. Chcemy cały ten odcinek utwardzić (wjazd na naszą posesję będzie akurat przy końcu tej drogi), czy tzw. tłuczeń wysypany w celu utwardzenia drogi nadal się zalicza do powierzchni biologicznie czynnej czy musi fizycznie w tym miejscu rosnąć trawa – zastosowanie tzw. geo-kratki? i w tym wypadku też można zapomnieć o zasypaniu jej żwirkiem?
pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian Buniak Grudzień 1, 2015 o 09:29

Dzień dobry,
niech Pani zastosuje geo-kratę.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Czerwiec 7, 2016 o 12:25

Dzień dobry,
Mam taką sytuację projektową gdzie dokonuję przebudowy budynku inwentarskiego wraz ze zmianą zagospodarowania na terenie działki która obejmuje również użytki rolne. Z warunków wydanych przez urząd mam zapewnić 50% powierzchni biologicznie czynnej. Czy do powierzchni mogę wliczyć powierzchnię pól uprawnych ?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grudzień 17, 2016 o 18:09

Dzień dobry,
Czy spotkał się Pan z sytuacją, w której do terenu biologicznie czynnego, wliczono systemowe ściany zielone i zostało to zaakceptowane przez urząd?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2017 o 10:56

Nie

Odpowiedz

Krystyna Luty 28, 2017 o 12:37

czy nawierzchnie mineralno-żywiczną wodoprzepuszczalną i nawierzchnię żwirową wodoprzepuszczalną wykonane na podłożu również wodoprzepuszczalnym możemy zaliczyć do powierzchni biologicznie czynnych? pozdrawiam

Odpowiedz

Barbara Marzec 2, 2017 o 10:50

Dzień dobry,
czy parking o przepuszczalnym podłożu pod kratką i trawą jest liczony jako 100% czy 50 % pow biologicznie czynnej, bo spotkałam się też z taką interpretacją.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: