Faktyczne wywłaszczenie nieruchomości w wyniku wejścia w życie planu miejscowego

0 komentarzy

Pisałem już tutaj o odszkodowaniu za utratę wartości działki w wyniku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inaczej mówiąc możesz domagać się odszkodowania za rzeczywistą szkodę jaką poniosłeś w wyniku wejścia w życie nowego planu regulującego sposób korzystania z nieruchomości. 

W sytuacji drastycznej zmiany przeznaczenia nieruchomości można wręcz mówić o wywłaszczeniu nieruchomości. 

Wywłaszczeniu nieruchomości nie w sensie formalnym, czyli objęcia prawa własności określonej działki przez gminę, ale o faktycznym wywłaszczeniu, tj. wprowadzeniu takich regulacji, które  formalnie nie będą prowadzić do objęcia określonej nieruchomości we własność przez gminę, ale w praktyce  właściciel utraci możliwość dotychczasowego korzystania z nieruchomości. 

A zatem z faktycznym wywłaszczeniem będziemy mieli do czynienia, gdy władza publiczna (gmina) dysponująca tzw. władztwem planistycznym w sposób drastyczny ograniczy właścicielowi określonej działki możliwość korzystania z niej zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Najczęściej zdarza się to w sytuacji, gdy działka została przeznaczona na realizację celów publicznych (np. drogę, zieleń miejską, otulinę parku, itp). 

Co stanowi szkodę w wyżej wskazanej sytuacji ? Jak ją obliczyć ? 

Szkodę wskaże nam porównanie wartości aktywów poszkodowanego po wyrządzeniu szkody, ze stanem, jaki by istniał, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 

Warto pamiętać (o czym zapominają niektóre gminy), iż nie można przyjmować, aby dopiero sprzedaż nieruchomości ze stratą czyniła wymagalnym roszczenie odszkodowawcze, gdyż aktywa majątkowe właściciela działki znajdującej się w obszarze nowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały pomniejszone w chwili wejścia w życie tego planu.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments