Slider

Decyzja o pozwoleniu na budowę a nieważność planu zagospodarowania przestrzennego

Dla tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z określeniami zamieszczonymi w temacie dzisiejszego wpisu wspomnę krótko, iż plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który określa przeznaczenie oraz sposób zabudowy i zagospodarowania działki.

Natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę (wraz z projektem budowlanym) konkretyzuje to, co można na  działce zbudować.

W praktyce zdarza się, że plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę jest przed sądem administracyjnym unieważniany.

Powstaje wówczas pytanie, co się dzieje z decyzjami o pozwoleniu na budowę, które zostały wydane na jego podstawie.

Czy dzielą los planu zagospodarowania przestrzennego i są unieważniane, czy też można, mimo wszystko, na ich podstawie budować?

Czy istnieją instrumenty prawne pozwalające wyeliminować taką decyzję z obrotu prawnego, a w konsekwencji uniemożliwić realizację inwestycji ?

W niektórych sytuacjach prawo przewiduje możliwość pozbawienia ostatecznej decyzji administracyjnej (w tej formie wydawane jest również pozwolenie na budowę) mocy wiążącej – są to szczególne sytuacje regulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji).

Powstaje pytanie, czy wznowienie postępowania, czy też wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji będzie miał w takiej sytuacji zastosowanie.

Sądy są w tej kwestii są podzielone.

W jednym z wyroków wydanych w 2012 roku  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że: „nie można stosować sankcji nieważności do decyzji wydanej na podstawie aktu prawa miejscowego, którego nieważność stwierdził sąd lub organ nadzoru w późniejszej dacie, albowiem brak podstawy prawnej odnosić można tylko do naruszenia prawa obowiązującego w dniu wydania przez organ decyzji”.

Co ciekawe kilka miesięcy później ten sam Sąd  orzekł odmiennie, uznając, że nie można mówić o zgodności planu z decyzją o pozwoleniu na budowę z uwagi na to, że stwierdzenie nieważności planu powoduje taki skutek, jakby planu w obrocie prawnym nigdy nie było, a zatem decyzja została wydana bez podstawy prawnej.

Jestem bardzo ciekawy, jak rozbieżności w tej kwestii zostaną rozwiązane w orzecznictwie w najbliższym czasie – prowadzę sprawy dotyczące tego problemu, a rozstrzygnięcia już wkrótce.

Warto jednak przypomnieć, że przy każdej próbie wzruszenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę należy brać pod uwagę zasadę trwałości decyzji administracyjnej, która skutkuje tym, iż przepisy pozwalające wzruszyć decyzję ostateczną muszą być interpretowane ścieśniająco.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

weronika Luty 21, 2014 o 17:12

Czy byłby Pan uprzejmy podać sygn. akt cytowanych przez Pana orzeczeń, gdyż po samych datach nie mogę ich znaleźć.

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 21, 2014 o 23:13

Dzień dobry Pani Weroniko,
sygnatura akt do wyroku NSA z dnia 29 września 2012 roku to: II OSK 613/11.

Dorzucam jeszcze sygnaturę wyroku WSA II SA/Kr 1020/09 z dnia 29 sierpnia 2009 roku, w którym sędziowie krakowscy w podobny sposób jak sędziowie NSA rozwiązują problem opisany w poście. W wyroku stwierdzono m.in. że nie można stosować sankcji nieważności do decyzji wydanej na podstawie aktu prawa miejscowego, którego nieważność stwierdził sąd lub organ nadzoru w późniejszej dacie, albowiem brak podstawy prawnej odnosić można tylko do naruszenia prawa obowiązującego w dniu wydania przez organ decyzji.

Natomiast sygnatura wyroku z dnia 25 maja 2012 roku, w którym NSA w odmienny sposób podchodzi do problemu to:II OSK400/11.

Wkrótce umieszczę wpis o sprawie WSA w Krakowie z końca 2013 roku (brałem w niej udział jako pełnomocnik), która dotykała m.in. tematu związanego z problemem nieważności planu zagospodarowania przestrzennego a decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozdrawiam serdecznie,
Damian Buniak

Odpowiedz

Tomasz Maj 20, 2014 o 16:40

Dzień dobry

Czy w sprawie toczącej się przed WSA w Krakowie o której wspominał Pan w ostatnim wpisie, dotyczącej wpływu nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydane na jego podstawie decyzje o wydaniu pozwolenia na budowę zapadł już wyrok. Jeśli tak, czy mógłbym prosić o podanie sygnatury sprawy.

Pozdrawiam
Tomasz Majer

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 21, 2014 o 09:06

Dzień dobry Panie Tomaszu,
tak sprawa się już zakończyła. Sygnaturę akt i krótki komentarz do orzeczenia znajdzie Pan również na blogu (wpis: pt.:http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/niewaznosc-planu-zagospodarowania-przestrzennego-a-co-z-decyzja/).
Pozdrawiam,
Damian Buniak

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: