18 czerwca 2020

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę (naruszenie prawa vs rażące naruszenie prawa)

3 komentarze

Nie jest łatwo stwierdzić nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  Wprawdzie przepisy taką sytuację przewidują, jednakże praktyka pokazuje, że musi dojść do rażącego naruszenia prawa, by skasować ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Co dokładnie znaczy „rażące naruszenie prawa” ? A może inaczej, kiedy dochodzi do naruszenia prawa, które nie jest rażącym naruszeniem? 

Najlepiej pokazać to na konkretnej sprawie. 

GINB O NIEWAŻNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Niedawno otrzymałem decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który rozstrzygał sprawę dotyczącą wniosku o stwierdzenie nieważności zrealizowanej decyzji o pozwoleniu na budowę  (obiekt już stoi i jest użytkowany). 

Podstawowe zarzuty dotyczące wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczyły jej niezgodności z wydaną wcześniej decyzją o warunkach zabudowy (jak wiadomo pozwolenie na budowę musi być zgodne z wcześniej wydaną decyzją o warunkach zabudowy lub planem miejscowym).

SPRZECZNOŚĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z DECYZJĄ WZ

Okazało się bowiem, że rzeczywiście decyzja o pozwoleniu na budowę odbiega w niektórych elementach od postanowień decyzji o warunkach zabudowy. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatrując odwołanie od decyzji organu I instancji (który stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę) uznał, iż naruszenia prawa, które bez wątpienia wystąpiły przy wydawaniu pozwolenia na  budowę nie mogą być uznane za rażące naruszenia. GINB uznał, że sprzeczność między decyzją o pozwoleniu na budowę, a decyzją wz polegająca na :    

  1. zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej o 5%;
  2. skróceniu długości elewacji frontowej o 45 cm;  
  3. dopuszczeniu zabudowy budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym z wbudowanym garażem oraz częścią usługowo-handlową z przeznaczeniem na usługi kosmetyki samochodowej zamiast zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem;  

stanowią znikome naruszenia i nie można ich kwalifikować jako rażące naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. 

NIEWAŻNOŚĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ  GDY RAŻĄCE NARUSZENIA 

GINB za orzecznictwem sądów administracyjnych stwierdził, iż o rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: (1) oczywistość naruszenia prawa; (2) charakter przepisu, który został naruszony; (3) skutki gospodarcze jakie wywołuje wydana decyzja. 

Za rażące naruszenie prawa należy uznać takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności. Natomiast utożsamianie pojęcia rażącego naruszenia prawa z każdą sytuacją naruszającą prawo jest  błędne. Nie każde bowiem, nawet oczywiste naruszenie prawa może być uznane za rażące. 

Dlatego przy kwalifikowaniu naruszeń prawa jako rażących chodzi nie o sam fakt zachowania się organu niezgodnie z normą prawną, lecz o skutki jakie wywoła decyzja wydana niezgodnie z prawem.  Dodatkowo o rażącym naruszeniu prawa można mówić jedynie wtedy, gdy stwierdzone naruszenie ma znacznie większą wagę niż stabilność ostatecznej decyzji administracyjnej.   

W wyżej rozpatrywanej sprawie  do takich skutków – zdaniem GINB – nie doszło. 

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous-V
Anonymous-V
4 lat temu

Dzień dobry,
sytuacja wygląda następująco: mam wydane PnB ( ostateczna i prawomocna), w postępowaniu były strony ( oczyszczalnia ), nikt nie miał sprzeciwu. Budowa domu już rozpoczęte. Teren objęty MPZP, dla działek z naszej okolicy mamy następujący zapis w mpzp ” 5) Obowiązująca linia zabudowy frontowej w nawiązaniu do istniejącej zabudowy sąsiadujące”. Działki sąsiadujące z naszą ( które mają wspólne granice) nie są zabudowane, oraz nie ma jeszcze planów do budowy domów. Nasz dom jest odsunięty od drogi około 17m, natomiast 2 działki dalej ( dojazd do działki tą samą drogą) sąsiad rozpoczął budowę około rok temu i jego dom odsunięty od drogi około 8 metrów, budynek jest nadal w trakcie budowy.
I teraz pytanie:
– czy nasz pozwolenia na budowę wydane zgodnie z prawem?
– czy nasza linia zabudowy jest ustawiona poprawnie?
– czy sąsiad który będzie budował między naszą działką a tą drugą będzie miał jakieś problemy?
– do której linii zabudowy on będzie musiał dostosować?

Nasz architekt mówił, że PnB wydane zgodnie z prawem, budować dalej i o nic się nie martwić.

Pozdrawiam.

Sebastian
Sebastian
2 lat temu

Gdy budynek zostal postawiony przez inwestora na nie swojej działce czy to jest rażące naruszenie prawa? Z tego co na dzien dzisiejszy wygląda pozwolenie zostało wydane (o ile zostało wydane ) na podstawie inwentaryzacji. I na podstawie tylko słów inwestora, bez weryfikacji dokumentów typu księga wieczysta, czy posiadanie gruntu na podstawie aktu notarialnego. Bez jakichkolwiek pomiarów geodety. Sprawa dopiero jest rozwojowa. I prawdopodobnie skończy się w sądzie. Budynek postawiony po 1995 roku. Wspomniana inwentaryzacja z luty 1995.