Slider

Odstępienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie zawsze istotne

Istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego występują jedynie w kilku przypadkach. Nadzór budowlany nie może ich kreować samodzielnie.
Nadzór budowlany może jedynie ustalić, czy doszło do istotnych odstępstw i w jakim zakresie.

Jednakże te ustalenia muszą być poczynione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów, które wskazują, że z istotnymi odstępstwami mamy do czynienia jedynie, gdy odstąpienie dotyczy:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego (z pewnymi zastrzeżeniami, o których przeczytasz tutaj);

stacja benzynowa
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde odstępstwo, o którym piszę wyżej, stanowić będzie odstępstwo istotne.

Każdy przypadek jest inny i winien być oceniany osobno przez nadzór budowlany biorąc pod uwagę całokształt okoliczności konkretnego przypadku, a przede wszystkim charakter obiektu, jego rozmiar oraz rodzaj inwestycji.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Arkadiusz Podsiadło Maj 18, 2017 o 13:22

Tak, jak Pan napisał już tutaj wyżej. Każdy przypadek jest inny i inaczej będzie się do niego podchodziło. Tylko istotne odstępstwa powinny być brane pod uwagę…

Odpowiedz

Damian Buniak Czerwiec 2, 2017 o 09:25

W szczególności w przypadku spraw związanych z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu, nie ma dwóch takich samych spraw.

Odpowiedz

Agata Styczeń 4, 2018 o 10:55

Witam,
Kupiłam pół bliźniaka od dewelopera w stanie gotowym po odbiorach. Umowa przedwstępna była zawarta jak budynek już istniał. Po około roku okazało się, że w budynku są zmiany, których nie ma naniesionych na projekcie, np.: blacha na dachu zamiast dachówki, cegła 25cm zamiast 30cm, ocieplenie styropianem 15 cm zamiast 20cm. Czy mogę dochodzić od dewelopera, np. obniżenia ceny lub naprawy? W umowie przedwstępnej jest tylko zapis, że kupuję działkę zabudowaną budynkiem w zab. Bliźniaczej. Nie ma nic na temat materiałów wykończenia, czy że został zrealizowany wg. Projektu.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 11, 2018 o 17:00

tak

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: