5 lutego 2019

Czy zmiana rzędnych terenu jest istotną zmianą projektu budowlanego ?

11 komentarzy

Częste pytanie z jakim spotykam się w praktyce to, czy zmiana rzędnych terenu (podwyższenie lub obniżenie terenu inwestycji budowlanej) stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ja odpowiadam – tak !

Bowiem z brzemienia przepisów wynika, iż istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego  stanowi odstąpienie w zakresie m.in. projektu zagospodarowania działki lub terenu, który obejmuje również rzędne terenu.

Potwierdzają to najświeższe wyroki sądów.

W wyroku z czerwca 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził:

„W okolicznościach sprawy za bezsporne uznać także należy, że inwestorzy w trakcie prowadzonych prac budowlanych dokonali zmiany zagospodarowania działki w zakresie obniżenia poziomu terenu działki w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanego budynku.

Zmiana taka nie powoduje wprawdzie zmian w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jednakże należy ją uznać za istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, ponieważ dane dotyczącej tej zmiany (tj. rzędne terenu) zawarte zostały w projekcie zagospodarowania działki, zatwierdzonym decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę.

A zatem w konsekwencji zmiana rzędnych jest istotnym odstępstwem od projektu budowlanego. Wynika to z art. 36a ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy. Pierwszy z powołanych przepisów stanowi, że każde odstępstwo od projektu budowlanego w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu jest odstępstwem istotnym. Z kolei z drugiego z powołanych przepisów wynika, że zakres projektu zagospodarowania działki lub terenu obejmuje m.in. wskazanie rzędnych. Zatem każde odstępstwo w zakresie rzędnych jest odstępstwem istotnym (..).

Zdaniem Sądu, o istotności odstąpienia w sprawie niniejszej przesądza też charakter skutków jakie ono spowodowało. Odstąpienie to bowiem nie pozostaje bez wpływu na teren działki sąsiedniej stanowiącej własność skarżących. Tak więc ustalenia organów w kwestii realizacji inwestycji z istotnymi odstępstwami od uzyskanego pozwolenia na budowę należy uznać za prawidłowe”

Podobną tezę zawarł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2018 roku stwierdzając, że: „Zmiana rzędnych jest istotnym odstępstwem od projektu budowlanego”.

Dlatego zmiana rzędnych terenu określonych w projekcie zagospodarowania działki wymaga (oczywiście przed zmianą poziomu terenu) uzyskania pozwolenia zamiennego.

Wykonanie robót polegających na zmianie rzędnych terenu bez pozwolenia zamiennego będzie skutkowało – ze strony nadzoru budowlanego – zarzutem istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego (samowoli budowlanej).

 

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2018 roku, sygn. akt: II SA/Bk 160/18

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 roku, sygn. akt: II OSK 774/16

11
Dodaj komentarz

avatar
5 Comment threads
6 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Damian BuniakTomekKrzysztofKrzysztof RabiczkoAdm Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Adm
Gość
Adm

O jakiej skali zmian rzędnych mówimy w cytowanych wyrokach? Co że zmianami np. o 10 cm? Taka zmianę też uznałby Pan za istotną?

Adm
Gość
Adm

O jakiej skali zmian mówimy w cytowanych wyrokach? Co że zmianą wysokości terenu np. o 10 cm. Czy taka zmianę także uznałby Pan za istotną?

Krzysztof
Gość
Krzysztof

Mam zasadnicze pytanie, dlaczego wszyscy wszem i wobec powołują się na różne wyroki sądów jednocześnie nie znając szczegółów tejże sprawy. Przypominam, że prawo w Polsce nie jest precedensowe. Przykład, który jest przywołany mógł dotyczyć np. drastycznego wyniesienia terenu, które spowodowało zalewanie terenów sąsiada a ponadto dodatkowe zacienianie (o czym tu nie wspominamy a mogło to być bardziej kluczowe dla założenia sprawy sądowej). Przy inwestycjach wielohektarowych każdy centymetr różnicy w wysokości posadowienia obiektu ma kluczowe znaczenie dla inwestora ze względu na koszty prac ziemnych natomiast te kilka centymetrów na dużym terenie inwestycji i tak się zgubi w taki sposób, że przy… Czytaj więcej »

Tomek
Gość
Tomek

Dzień Dobry, Jak sprawić, by sąsiad, który budując dom zmienił rzędne niezgodne z planem zagospodarowania terenu, będacego częścia pozwolenia na budowę, doprowadził swój teren do stanu pierwotnego? Czy mogę zablokować odbiór budynku do czasu, kiedy tego nie zrobi? czy w celach dowodowych wystarczy zatrudnić geodetę czy musi to być biegły sądowy? Cel dowodowy dla celów ewentualnego postępowania administracyjnego Czy sąsiad, który twierdzi, że może podwyższać teren (pomimo pozwolenia, które dostał, i które zakładały brak zmian) o ile nie będzie zalewał mojej działki, czy powinien pokazać mi dokumenty dotyczące melioracji, któa miałaby chronić mnie przed zlewaniem wody? Który urząd byłby właściwy… Czytaj więcej »