18 października 2018

Sytuowanie budynku w granicy – problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę

6 komentarzy

SYTUOWANIE BUDYNKU W GRANICY – ROZBUDOWA

W praktyce pojawił się problem związany z tym, czy jeżeli przepis dopuszcza wybudowanie nowego budynku bezpośrednio przy granicy działki, to tym samym możliwa jest rozbudowa budynku już istniejącego do tej granicy.

Problem ten wiąże się z odpowiednim stosowaniem § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W bardzo niedawnym orzeczeniu – z tego roku – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, iż skoro przepis dopuszcza wybudowanie nowego budynku bezpośrednio przy granicy działki, to tym samym możliwa jest rozbudowa budynku do tej granicy.

SYTUOWANIE BUDYNKU W GRANICY – PRAWO BUDOWLANE

Sąd ten wywiódł taką wykładnię § 12 rozporządzenia o warunkach technicznych posiłkując się przepisami Prawa budowlanego zgodnie, z którymi przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zatem nie tylko powstawanie nowych obiektów, ale także określone prace przy obiektach już istniejących można utożsamiać  z pojęciem budowa.

Dlatego – rozbudowę, czy nadbudowę budynku należy traktować tak jak budowę (o budowie można mówić wówczas, gdy powstaje nowy obiekt budowlany bądź też dochodzi do powiększenia istniejącego obiektu budowlanego, w efekcie czego powstaje nowa substancja budowlana).

SYTUOWANIE BUDYNKU W GRANICY – ORZECZENIE

Sąd w Łodzi wychodząc z tych przesłanek przyjął, że użyty w § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych zwrot „sytuowanie budynku” oznacza zarówno budowę nowego budynku, jak i rozbudowę istniejącego budynku w określonym miejscu.

Dlatego jeżeli przepis zezwala na budowę w granicy, to dotyczy to również rozbudowy, a w konsekwencji nie ma podstaw do odmowy wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści § 2 w/w rozporządzenia o warunkach technicznych, odnosi się ono bowiem do budynków sytuowanych, a więc zakres jego zastosowania dotyczy sytuacji projektowania i budowy nowych budynków lub też innych działań określonych w § 2 rozporządzenia, m.in. rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku.

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Marysia
Marysia
5 lat temu

Dzięki za bardzo ciekawy artykuł o tematyce budowlanej woda na mój młyn 🙂

Krystian
Krystian
4 lat temu

A jak się ma do tego plan przestrzennego zagospodarowania?

Bartek
Bartek
4 lat temu

Witam mam taki problem z pozwoleniem na budowe gdyż mam wszystkie papiery warunki zabudowy itp złożyłem o pozwolenie na budowę wszystko było ok aż tu nagle raczyli się do mnie odezwać po miesiącu stwierdzając że mam za waska Drogę jeśli chodzi o dojazd do działki na której będę się budował skoro wydali mi warunki zabudowy mogli mi wtedy to powiedzieć a nie później zainwestowałem kupę kasy w te wszystkie papiery, jeszcze się pytali czy nie mógł bym sobie dokupić U sąsiada 2 metrów jego działki żeby mi się droga poszerzyła do 5 metrów normalnie żal moje pytanie brzmi czy mogą mnie blokowac z tym pozwoleniem skoro wydali mi warunki zabudowy ?